Visstilleven, olieverf op linnen, 30x60cm

Stillevens

Floris, olieverf op linnen, 100x120cm

Portretten

Vissenstilleven, olieverf op linnen, 30x40cm

Stillevens

Kreeften, olieverf op linnen, 50x40cm

Stillevens

Oude man, olieverf op linnen, 80x80cm

Portretten

Medine, olieverf op linnen, 100x80cm

Portretten

Dedwig, olieverf op linnen, 100x80cm

Uncategorized

Helena, olieverf op linnen, 50x40cm

Portretten

W., olieverf op linnen, 50x40cm

Portretten

Vera, olieverf op linnen, 120x100cm

Portretten

Peter, olieverf op linnen, 120x100cm

Portretten

Jonah, olieverf op linnen, 40x30cm

Portretten

Farid, olieverf, 120x100cm

Portretten

Remus II, olieverf, 23x18cm

Portretten

Roodbaarzen, olieverf, 40x40cm

Stillevens

 

 

Vissen op witte schaal, olieverf, 30x40cm

Stillevens

Kreeft, olieverf op linnen, 50x50cm

Stillevens

Portret van Peter, olieverf 50x40cm

Portretten

Medine, olieverf, 100x80cm

Portretten

Zelfportret, olieverf, 50x40cm

Portretten

Zelfportrait met kreeft, olieverf, 70x50cm

Portretten

Remus I, 18x23cm

Portretten

Linda, olieverf, 50x40cm

Portretten

Zelfportret, olieverf, 50x40cm

Portretten

Tina, houtskool op papier, 50×65 cm

Portretten

Zelfportret, olieverf, 40×50 cm

Portretten

Indian man, 30×40 cm

Portretten

Remus III, houtskool op papier

Portretten

Portret, olieverf op linnen, 70x100cm

Portretten